Edukacija
Navigacija: Home \ Edukacija
Edukacija za vek izazova
Ljudi, ekonomija, okruženje

Od osnivanja OpenLink Grupe 2009. godine jedan od naših glavnih ciljeva jeste da pružimo doprinos u edukaciji mladih ljudi i doprinesemo razvoju podsticajnog ambijenta za realizaciju novih ideja – kroz obuke, kurseve, treninge, seminare, konferencije i druge programe edukacije koji imaju za cilj da osposobe mlade, ambiciozne i progresivne ljude za primenu znanja i veština neophodnih u globalnom društvu.

Zbog toga, OpenLink Grupa razvija programe edukacije i obuka u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija, marketinga i kreativne industrije, periodično i u skladu sa kretanjem svetskih trendova. Naš cilj u oblasti edukacije je stvaranje mreže perspektivnih profesionalaca i njihovo stručno osposobljavanje s ciljem daljeg napredovanja. Smatramo da je edukacija važna komponenta koja utiče na ostvarivanje naše vizije – oblikujemo budućnost. Kroz programe edukacije želimo da omogućimo talentovanim ljudima veće šanse za zapošljavanje i pružimo podršku privredi.

Današnje tržište, posebno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, se razvija velikom brzinom. Fakultetska diploma je neophodan ali nikako i dovoljan uslov za dobar i izazovan posao. Praktični programi edukacije i obuka koje priprema OpenLink Grupa neophodni su za razumevanje značaja modernih tehnologija, ali i za sticanje reputacije kojom pokazujete da se ne bojite promena već im idete u susret.

Najboljim polaznicima programa edukacije i obuka OpenLink Grupa će ponuditi različite oblike ugovorne saradnje, kako bismo osigurali da su najtalentovanijim i najambicioznijim mladim ljudima pruženi svi uslovi i prilike koje mogu omogućiti njihov napredak.

Pored programa edukacije i obuka za fizička lica, posebnim klijentima možemo ponuditi usluge temeljne in-house edukacije i osposobljavanja zaposlenih za najkompleksnije aktivnosti koje se odnose na primenu informaciono-komunikacionih tehnologija. Spremni smo na sve vrste dogovora i različite oblike saradnje, i radićemo zajedno sa Vama kako bismo stvorili idealan program uvažavajući sve Vaše potrebe.

Kako nastaju naši programi edukacije
Savremene i praktično primenjive programe edukacije i obuka nije jednostavno osmisliti — pogledajte kako mi to radimo
Praćenje trendova
Stručnjaci OpenLink Grupe kroz kontinuiran proces prate tekuće trendove u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija, marketinga i kreativne industrije i rade na identifikaciji novih prilika za razvoj programa edukacije.
Razvoj programa
Poštujući prethodno utvrđen proces, na osnovu ranije dobijenih uvida u stanje na tržištu, razvijamo plan predavanja koji je prilagođen našoj ciljnoj grupi i pruža joj neophodna znanja i veštine kroz interaktivan proces, uvažavajući globalne tehnološke trendove.
Obuka polaznika
Na svakom od naših kurseva, seminara i drugih vrsta događaja, pratimo definisani plan rada i obraćamo pažnju na svakog polaznika, kako bismo osigurali da u potpunosti prenosimo neophodna znanja i veštine kroz individualni pristup.
Programi edukacije
Trenutno nema aktivnih programa edukacije i obuka
Naši polaznici
Podržavamo mlade, ambiciozne i progresivne ljude i doprinosimo njihovom razvoju

Programe edukacije i obuka OpenLink Grupe je do sada uspešno završilo više od 800 mladih i talentovanih polaznika, koji su stekli savremena znanja i veštine u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija (razvoj softvera, veštačka inteligencija, informaciona bezbednost), marketinga i kreativne industrije, održivog razvoja, i drugih.

Svakom polazniku je na kraju obuke dodeljen sertifikat OpenLink Grupe.

Sertifikat OpenLink Grupe
Potvrda Vaših znanja i veština — za bolje poslovne prilike i razvoj uspešne karijere

Sertifikat OpenLink Grupe je dokument koji dodeljujemo svakom polazniku nakon uspešno završenog programa edukacije (obuke, kursa, treninga, seminara, konferencije) kojim garantujemo da je polaznik stekao predviđena znanja i veštine.

Svaki sertifikat OpenLink Grupe sadrži jedinstveni identifikator, nekoliko nivoa zaštite od falsifikata i zaveden je u našoj centralnoj bazi — što omogućava poslodavcima da se uvere u njegovu autentičnost. Kao garancija određenog nivoa stručnosti, sertifikat OpenLink Grupe predstavlja važnu prednost kandidata prilikom podnošenja prijava za posao. Na taj način, omogućavamo osobama koje su završile naše programe edukacije i obuka da, pored praktičnih i teorijskih znanja, imaju benefite u vidu boljih poslovnih prilika i mogućnosti za razvoj uspešne karijere.

Ukratko
Brojevi koji govore o aktivnostima OpenLink Grupe
10
Programa edukacije
1246
Polaznika programa
842
Dodeljena sertifikata
2468+
Umreženih ljudi