Kreativne usluge
Navigacija: Home \ Informaciono-komunikacione tehnologije \ Usluge \ Kreativne usluge
Vizuelni identitet

Moderan i profesionalan vizuelni identitet jedna je od komponenti koja Vašu firmu izdvaja od konkurenata. Izgled koji prikazujete budućim i sadašnjim klijentima inspiriše njihovo poverenje i sigurnost, a konzistentno predstavljanje Vašeg brenda omogućuje da on ostane jak i prepoznatljiv. OpenLink Grupa nudi kompletnu uslugu grafičkog brendiranja — uključujući dizajn logotipa, razvoj tipografije i šeme boja, izradu vizuelnog stila i knjige grafičkih standarda — koji će Vama i Vašoj firmi osigurati pozitivnu percepciju u očima Vaših saradnika i klijenata.

Dizajn materijala

Upečatljiv vizuelni identitet uz održavanje prepoznatljivosti brenda se ne može postići bez pažljivog dizajna svih štampanih i digitalnih materijala na način da budu u skladu sa njim. Dizajneri OpenLink Grupe će Vam pomoći u postizanju ovog cilja kroz pakete i izdvojena rešenja koja uključuju dizajn letaka, pamfleta, vizit kartica, postera, i drugog promo materijala, i drugih. Tokom procesa dizajna, potpuno ćemo se pridržavati Vašeg postojećeg vizuelnog identiteta i ispoštovati Vaše želje u vezi sa konačnim proizvodom kako bismo postigli konzistentan, optimalan i profesionalan izgled Vašeg materijala.

Priprema za štampu

Profesionalna i detaljna priprema za štampu omogućava da Vaš materijal odštampan izgleda tačno onako kako ste i zamislili.  OpenLink Grupa nudi usluge pripreme za štampu na raznim materijalima, veličinama i koristeći razne načine štampe i tehnike prenosa boje, uz posebnu pažnju na ispravan prelom, vernost boja, efikasnost procesa i krajnji kvalitet štampe. Pripremu za štampu ćemo izvršiti u sklopu paketa dizajna, ali i izolovano, poštujući sve Vaše zahteve. Pored toga, u mogućnosti smo da Vaš materijal prosledimo na štampu u partnerske štamparije sa kojima OpenLink Grupa sarađuje.

Copywrite

Literarno predstavljanje Vašim klijentima je integralni deo celokupnog brenda Vaše firme, i takođe se može izvesti kroz više pristupa od kojih svaki prenosi Vaše namere na jedinstven način. Sa bogatim iskustvom u pisanju sadržaja za web sajtove, štampane materijale, priručnike, itd, omogući ćemo Vašoj firmi da se kod budućih klijenata predstavi na moderan i profesionalan način — sve u zavisnosti od Vašeg ciljnog tržišta ali uvek poštujući Vaše potrebe i zahteve.

Fotografija i video

Multimedijalna ekspozicija predstavlja izuzetno moćan alat u Vašem dijalogu s klijentima i može da doprinese formiranju direktne, konkretne i neposredne komunikacije koja se Vama i Vašoj firmi može višestruko isplatiti. OpenLink Grupa Vam nudi usluge profesionalnog fotografisanja i obrade fotografija proizvoda, prostora, zaposlenih, itd, kao i usluge profesionalnog snimanja, obrade, montaže i produkcije video materijala, poštujući i uvažavajući Vaše ideje. Takođe, u mogućnosti smo da organizujemo visokoprofesionalno fotografisanje Vaših događaja i upotrebu dronova za kadrove koje je neophodno snimiti iz vazduha.

Publikacije

S ciljem da predstavimo Vašu firmu i brend u najboljem svetlu, OpenLink Grupa nudi uslugu pisanja i uređivanja publikacija (blog postova, pripremljenih izjava za štampu ili članaka) poštujući Vaš uspostavljen stil i smernice. Obraćamo posebnu pažnju kako bismo osigurali da u potpunosti poštujemo stilske konvencije jezika, gramatiku i pravopis, ali i da ispravno prenosimo sentimente. Bez obzira da li pišemo Vašu publikaciju od početka ili uređujemo postojeću, obratićemo pažnju na svaki detalj kako bi Vaš proizvod bio profesionalan i sadržajan, ali i lak za čitanje, koncizan, smislen, i iskren. Cilj nam je da uvažimo Vaše ideje i doprinesemo kvalitetnoj komunikaciji Vaše firme s budućim klijentima.

Promo

Predstavljanje putem oglašavanja — bez obzira da li su u pitanju tradicionalni tipovi oglasa, Internet kampanje ili viralni marketing — je siguran način da podignete svest o Vašој firmi kod potencijalnih korisnika. Imajući to na umu, kroz usluge pisanja promo sadržaja za društvene mreže i platforme za oglašavanje, i njegovom prilagođavanju Vašim ciljnim grupama, pomoći ćemo Vam da podstaknete interesovanje i povećate procenat fizičkih lica i organizacija koje žele da postanu Vaši klijenti i saradnici nakon susreta s Vašim oglasnim materijalom i marketing kampanjom.

Vizuelni identitet

Moderan i profesionalan vizuelni identitet jedna je od komponenti koja Vašu firmu izdvaja od konkurenata. Izgled koji prikazujete budućim i sadašnjim klijentima inspiriše njihovo poverenje i sigurnost, a konzistentno predstavljanje Vašeg brenda omogućuje da on ostane jak i prepoznatljiv. OpenLink Grupa nudi kompletnu uslugu grafičkog brendiranja — uključujući dizajn logotipa, razvoj tipografije i šeme boja, izradu vizuelnog stila i knjige grafičkih standarda — koji će Vama i Vašoj firmi osigurati pozitivnu percepciju u očima Vaših saradnika i klijenata.

Dizajn materijala

Upečatljiv vizuelni identitet uz održavanje prepoznatljivosti brenda se ne može postići bez pažljivog dizajna svih štampanih i digitalnih materijala na način da budu u skladu sa njim. Dizajneri OpenLink Grupe će Vam pomoći u postizanju ovog cilja kroz pakete i izdvojena rešenja koja uključuju dizajn letaka, pamfleta, vizit kartica, postera, i drugog promo materijala, i drugih. Tokom procesa dizajna, potpuno ćemo se pridržavati Vašeg postojećeg vizuelnog identiteta i ispoštovati Vaše želje u vezi sa konačnim proizvodom kako bismo postigli konzistentan, optimalan i profesionalan izgled Vašeg materijala.

Priprema za štampu

Profesionalna i detaljna priprema za štampu omogućava da Vaš materijal odštampan izgleda tačno onako kako ste i zamislili.  OpenLink Grupa nudi usluge pripreme za štampu na raznim materijalima, veličinama i koristeći razne načine štampe i tehnike prenosa boje, uz posebnu pažnju na ispravan prelom, vernost boja, efikasnost procesa i krajnji kvalitet štampe. Pripremu za štampu ćemo izvršiti u sklopu paketa dizajna, ali i izolovano, poštujući sve Vaše zahteve. Pored toga, u mogućnosti smo da Vaš materijal prosledimo na štampu u partnerske štamparije sa kojima OpenLink Grupa sarađuje.

Copywrite

Literarno predstavljanje Vašim klijentima je integralni deo celokupnog brenda Vaše firme, i takođe se može izvesti kroz više pristupa od kojih svaki prenosi Vaše namere na jedinstven način. Sa bogatim iskustvom u pisanju sadržaja za web sajtove, štampane materijale, priručnike, itd, omogući ćemo Vašoj firmi da se kod budućih klijenata predstavi na moderan i profesionalan način — sve u zavisnosti od Vašeg ciljnog tržišta ali uvek poštujući Vaše potrebe i zahteve.

Fotografija i video

Multimedijalna ekspozicija predstavlja izuzetno moćan alat u Vašem dijalogu s klijentima i može da doprinese formiranju direktne, konkretne i neposredne komunikacije koja se Vama i Vašoj firmi može višestruko isplatiti. OpenLink Grupa Vam nudi usluge profesionalnog fotografisanja i obrade fotografija proizvoda, prostora, zaposlenih, itd, kao i usluge profesionalnog snimanja, obrade, montaže i produkcije video materijala, poštujući i uvažavajući Vaše ideje. Takođe, u mogućnosti smo da organizujemo visokoprofesionalno fotografisanje Vaših događaja i upotrebu dronova za kadrove koje je neophodno snimiti iz vazduha.

Publikacije

S ciljem da predstavimo Vašu firmu i brend u najboljem svetlu, OpenLink Grupa nudi uslugu pisanja i uređivanja publikacija (blog postova, pripremljenih izjava za štampu ili članaka) poštujući Vaš uspostavljen stil i smernice. Obraćamo posebnu pažnju kako bismo osigurali da u potpunosti poštujemo stilske konvencije jezika, gramatiku i pravopis, ali i da ispravno prenosimo sentimente. Bez obzira da li pišemo Vašu publikaciju od početka ili uređujemo postojeću, obratićemo pažnju na svaki detalj kako bi Vaš proizvod bio profesionalan i sadržajan, ali i lak za čitanje, koncizan, smislen, i iskren. Cilj nam je da uvažimo Vaše ideje i doprinesemo kvalitetnoj komunikaciji Vaše firme s budućim klijentima.

Promo

Predstavljanje putem oglašavanja — bez obzira da li su u pitanju tradicionalni tipovi oglasa, Internet kampanje ili viralni marketing — je siguran način da podignete svest o Vašој firmi kod potencijalnih korisnika. Imajući to na umu, kroz usluge pisanja promo sadržaja za društvene mreže i platforme za oglašavanje, i njegovom prilagođavanju Vašim ciljnim grupama, pomoći ćemo Vam da podstaknete interesovanje i povećate procenat fizičkih lica i organizacija koje žele da postanu Vaši klijenti i saradnici nakon susreta s Vašim oglasnim materijalom i marketing kampanjom.