Praksa i posao
Navigacija: Home \ O nama \ Praksa i posao

Ukoliko želite da postanete deo OpenLink Grupe potrebno je da popunite formular*, i uz njega priložite:

 1. Kratku biografiju (do 5 stranica A4 formata);
 2. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika;
 3. Diplome, sertifikate, pohvale;
 4. Druga dokumenta.

Sama činjenica da ste uputili dokumenta ne podrazumeva da ćete biti pozvani na razgovor ili da ćete biti u proceduri prijema, jer to zavisi od brojnih faktora (vrsta i nivo obrazovanja, iskustva, potrebe OpenLink Grupe, …).

Ipak, bićemo slobodni da vas kontaktiramo, u slučaju naše potrebe za angažovanjem lica vašeg obrazovnog i iskustvenog profila, radi dopune određenih informacija, ili ukoliko procenimo da nam možete pružiti drugu pomoć.

Odluku o prijemu na praksu / posao donosi Izvršni odbor OpenLink Grupe na osnovu objektivnih kriterijuma, posle provere stručnih i moralnih kvaliteta kandidata, u roku od petnaest dana od dȁna podnošenja Prijave.

Odluka o prijemu na praksu / posao je diskreciono pravo Izvršnog odbora OpenLink Grupe. Izvršni odbor može odbiti Prijavu bez obrazloženja.

Benefiti i mogućnosti koji dolaze uz praksu / posao u OpenLink Grupi su:

 • Rad sa obrazovanim i inteligentnim i stručnim ljudima;
 • Besplatan pristup konferencijama i seminarima;
 • Edukacija iz oblasti za koju ste zainteresovani;
 • Pristup publikacijama OpenLink Instituta;
 • Pristup Forumu OpenLink Grupe;
 • Stalna podrška i umrežavanje.

* Formular za praksu / posao u OpenLink Grupi će biti dostupan u narednom periodu. Do tada, vašu Prijavu možete poslati na e-mail adresu: [email protected].


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, predloga ili sugestija slobodno nas kontaktirajte. Naša e-mail adresa je [email protected].

Ukoliko želite da postanete deo OpenLink Grupe potrebno je da popunite formular*, i uz njega priložite:

 1. Kratku biografiju (do 5 stranica A4 formata);
 2. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika;
 3. Diplome, sertifikate, pohvale;
 4. Druga dokumenta.

Sama činjenica da ste uputili dokumenta ne podrazumeva da ćete biti pozvani na razgovor ili da ćete biti u proceduri prijema, jer to zavisi od brojnih faktora (vrsta i nivo obrazovanja, iskustva, potrebe OpenLink Grupe, …).

Ipak, bićemo slobodni da vas kontaktiramo, u slučaju naše potrebe za angažovanjem lica vašeg obrazovnog i iskustvenog profila, radi dopune određenih informacija, ili ukoliko procenimo da nam možete pružiti drugu pomoć.

Odluku o prijemu na praksu / posao donosi Izvršni odbor OpenLink Grupe na osnovu objektivnih kriterijuma, posle provere stručnih i moralnih kvaliteta kandidata, u roku od petnaest dana od dȁna podnošenja Prijave.

Odluka o prijemu na praksu / posao je diskreciono pravo Izvršnog odbora OpenLink Grupe. Izvršni odbor može odbiti Prijavu bez obrazloženja.

Benefiti i mogućnosti koji dolaze uz praksu / posao u OpenLink Grupi su:

 • Rad sa obrazovanim i inteligentnim i stručnim ljudima;
 • Besplatan pristup konferencijama i seminarima;
 • Edukacija iz oblasti za koju ste zainteresovani;
 • Pristup publikacijama OpenLink Instituta;
 • Pristup Forumu OpenLink Grupe;
 • Stalna podrška i umrežavanje.

* Formular za praksu / posao u OpenLink Grupi će biti dostupan u narednom periodu. Do tada, vašu Prijavu možete poslati na e-mail adresu: [email protected].


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, predloga ili sugestija slobodno nas kontaktirajte. Naša e-mail adresa je [email protected].