Cloud

Fokus inovacija u oblasti mrežnih računarskih infrastruktura poslednjih godina je svakako cloud tehnologija.

Distribucija Vaših servisa i podataka u cloud donosi mnoge prednosti, kako u smislu dostupnosti podataka i lakoće korišćenja tako i u smislu bezbednosti i sigurnosti od iznenadnih akcija koje mogu dovesti do gubitka podataka i nedostupnosti infrastrukture, što može znatno i nepovratno ugroziti Vaše poslovanje.

S ciljem da Vam pomognemo da prenebregnete ove prepreke, nudimo sveobuhvatna cloud rešenja za Vas i Vašu firmu.

Infrastruktura

Kvalitetno projektovana i pravilno implementirana cloud arhitektura neće dugoročno funkcionisati optimalno bez periodičnog održavanja, monitoringa i profajliranja. Naše usluge održavanja cloud infrastrukture podrazumevaju akcije kao što su performance monitoring, automatizaciju repetitivnih procesa, ažuriranje sistema (posebno u slučaju kritičnih i bezbedonosnih nadogradnji), identifikaciju i predloge optimizacije kritičnih komponenti Vaših cloud servera kao i single point of failure (SPOF) tačaka u Vašim sistemima. Pored rešenja problema, pružićemo Vam i preporuke i konsultacije u vezi sa eliminisanjem sličnih situacija u budućnosti. Takođe, možemo i projektovati i implementirati cloud infrastrukturu prema Vašim jedinstvenim potrebama.

Cloud servisi

Migracija na cloud infrastrukturu pruža širok spektar novih mogućnost za razvoj Internet servisa, API interfejsa i drugih komponenti u okviru Vaše interne ili eksterne poslovne mreže. Zbog toga Vam nudimo profesionalnu i sveobuhvatnu asistenciju, projektovanje i migraciju Vaših servisa na cloud arhitekturu — uz pažljivo isplanirane scenarije korišćenja i poseban osvrt na bezbednost informacija; ispravno obrađivanje grešaka tokom rada; kao i predloge i savete u vezi prelaska sa monolitne na mikroservisnu arhitekturu — s ciljem postizanja boljih performansi i povećanja skalabilnosti i tolerancije na nepredviđene probleme, ili iznenadno otkazivanje pojedinačnih komponenti sistema.

Sinhronizacija podataka

Firmama kojima je cilj brzo reagovanje i neprekidna dostupnost podataka neophodnih za rad nudimo uslugu projektovanja i implementacije sistema za sinhronizaciju fajlova — dokumenata, planova, dopisa, deljenih lozinki i ostalih podataka. Koristeći najbolje prakse u industriji i obraćajući posebnu pažnju na bezbednost ali i lakoću korišćenja, možemo Vam pomoći da učinite sve svoje najbitnije podatke dostupne zaposlenima u bilo koje doba, kao i da omogućite lako deljenje i kolaboraciju u okviru svoje interne korporativne mreže. Pobrinućemo se da Vaš sistem upravljanja podacima koji su neophodni za funkcionisanje Vašeg poslovanja bude bezbedan, tolerantan na napade i uvek dostupan — prema dozvolama i pravima pristupa koje Vi utvrdite.

Fokus inovacija u oblasti mrežnih računarskih infrastruktura poslednjih godina je svakako cloud tehnologija.

Distribucija Vaših servisa i podataka u cloud donosi mnoge prednosti, kako u smislu dostupnosti podataka i lakoće korišćenja tako i u smislu bezbednosti i sigurnosti od iznenadnih akcija koje mogu dovesti do gubitka podataka i nedostupnosti infrastrukture, što može znatno i nepovratno ugroziti Vaše poslovanje.

S ciljem da Vam pomognemo da prenebregnete ove prepreke, nudimo sveobuhvatna cloud rešenja za Vas i Vašu firmu.

Infrastruktura

Kvalitetno projektovana i pravilno implementirana cloud arhitektura neće dugoročno funkcionisati optimalno bez periodičnog održavanja, monitoringa i profajliranja. Naše usluge održavanja cloud infrastrukture podrazumevaju akcije kao što su performance monitoring, automatizaciju repetitivnih procesa, ažuriranje sistema (posebno u slučaju kritičnih i bezbedonosnih nadogradnji), identifikaciju i predloge optimizacije kritičnih komponenti Vaših cloud servera kao i single point of failure (SPOF) tačaka u Vašim sistemima. Pored rešenja problema, pružićemo Vam i preporuke i konsultacije u vezi sa eliminisanjem sličnih situacija u budućnosti. Takođe, možemo i projektovati i implementirati cloud infrastrukturu prema Vašim jedinstvenim potrebama.

Cloud servisi

Migracija na cloud infrastrukturu pruža širok spektar novih mogućnost za razvoj Internet servisa, API interfejsa i drugih komponenti u okviru Vaše interne ili eksterne poslovne mreže. Zbog toga Vam nudimo profesionalnu i sveobuhvatnu asistenciju, projektovanje i migraciju Vaših servisa na cloud arhitekturu — uz pažljivo isplanirane scenarije korišćenja i poseban osvrt na bezbednost informacija; ispravno obrađivanje grešaka tokom rada; kao i predloge i savete u vezi prelaska sa monolitne na mikroservisnu arhitekturu — s ciljem postizanja boljih performansi i povećanja skalabilnosti i tolerancije na nepredviđene probleme, ili iznenadno otkazivanje pojedinačnih komponenti sistema.

Sinhronizacija podataka

Firmama kojima je cilj brzo reagovanje i neprekidna dostupnost podataka neophodnih za rad nudimo uslugu projektovanja i implementacije sistema za sinhronizaciju fajlova — dokumenata, planova, dopisa, deljenih lozinki i ostalih podataka. Koristeći najbolje prakse u industriji i obraćajući posebnu pažnju na bezbednost ali i lakoću korišćenja, možemo Vam pomoći da učinite sve svoje najbitnije podatke dostupne zaposlenima u bilo koje doba, kao i da omogućite lako deljenje i kolaboraciju u okviru svoje interne korporativne mreže. Pobrinućemo se da Vaš sistem upravljanja podacima koji su neophodni za funkcionisanje Vašeg poslovanja bude bezbedan, tolerantan na napade i uvek dostupan — prema dozvolama i pravima pristupa koje Vi utvrdite.