Integrisane komunikacije
Navigacija: Home \ Informaciono-komunikacione tehnologije \ Usluge \ Integrisane komunikacije
Strategija i identitet

Uz pomoć savremene i dobro osmišljene marketing strategije, možete višestruko povećati uspeh svoje kompanije i omogućiti dalje širenje. Na osnovu pažljive analize potreba Vaše firme, ciljnog tržišta i mogućih ROI (Return on Investment) cifara od strane naših marketinških stručnjaka, radićemo sa Vama da razvijemo sveobuhvatnu i dugoročnu marketinšku strategiju i na najoptimalniji način unapredimo Vaš identitet i percepciju kod potencijalnih i postojećih klijenata. Vašu strategiju možemo posebno usmeriti ka značajnom korišćenju društvenih mreža i Interneta kao jednog od ključnih kanala komunikacije s klijentima u 21. veku.

Kampanje

Razvoj i vođenje konkretnih marketing kampanja je takođe jedna od usluga koje OpenLink Grupa nudi u sklopu svojih rešenja u vezi sa promocijom Vaše firme i optimizacijom svakog aspekta Vašeg javnog midža. Integrišući zaključke donesene na osnovu detaljnog istraživanja tržišta sa našim uslugama grafičkog dizajna i pisanja promo sadržaja, i uz sveobuhvatno planiranje i implementaciju marketing kampanja, osiguraćemo bolju vidljivost Vaše firme i podići Vašu konkurentnost. Detaljnim praćenjem svih parametara Vaših kampanja i primenom analitike u mogućnosti smo da vršimo korekcije u realnom vremenu i targetiramo specifične grupe korisnika koji mogu postati Vaši klijenti.

Internet marketing

U današnje vreme, firma sa lošim i nedovoljno optimizovanim web prisustvom je u znatnom zaostatku u odnosu na svoju konkurenciju. Upravljanje web prisustvom od strane OpenLink Grupe je vrlo obimno i dalekosežno rešenje koje pokriva kompletno održavanje Vaših naloga na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest), komunikaciju sa korisnicima kroz ove kanale, kreiranje i monitoring Vaših marketing kampanja, kao i analitiku u smislu detaljnog praćenja njihovog učinka, uz predloge i konkretne akcije koje se mogu preduzeti kako bi se on poboljšao.

Viralni marketing

Trend eksponencijalnog rasta i širenja koje pokazuju uspešne viralne marketing kampanje Vašoj firmi omogućava znatno povećanje brojeva konverzija i pridobijenih klijenata. Ovaj potencijal koji pružaju savremene društvene mreže i kolektivna svest Interneta možete iskoristiti na način koji Vam osigurava kompetitivnu prednost. Uz pažljivo planiranje i posebno obraćanje pažnje na psihologiju masa, kao i dobro poznatih i testiranih metoda efikasnog reklamiranja, OpenLink Grupa će zajedno sa Vama stvoriti optimalnu viralnu marketing kampanju i time višestruko poboljšati pozicijiu i vidljivost Vaše firme.

Odnosi s javnošću

Idealna strategija odnosa s javnošću obuhvata vešto i koncizno sastavljanje izjava i razumevanje potreba i razmišljanja Vaših ciljnih grupa. Radi razvijanja međusobnog poverenja s Vašim klijentima, izuzetno je važno osigurati ažurnu i kontinualnu komunikaciju. Naša rešenja koja obuhvataju primenu više kombinovanih strategija odnosa s javnošću (PR) će Vas približiti Vašim klijenatima, sprečiti potencijalnu alijenaciju i osigurati Vaš imidž kompetentne i iskrene firme s prikladnim metodama komunikacije, što dalje otvara prostor za izgradnju sistema za segmentaciju klijenata i primenu loyalty modela.

Strategija i identitet

Uz pomoć savremene i dobro osmišljene marketing strategije, možete višestruko povećati uspeh svoje kompanije i omogućiti dalje širenje. Na osnovu pažljive analize potreba Vaše firme, ciljnog tržišta i mogućih ROI (Return on Investment) cifara od strane naših marketinških stručnjaka, radićemo sa Vama da razvijemo sveobuhvatnu i dugoročnu marketinšku strategiju i na najoptimalniji način unapredimo Vaš identitet i percepciju kod potencijalnih i postojećih klijenata. Vašu strategiju možemo posebno usmeriti ka značajnom korišćenju društvenih mreža i Interneta kao jednog od ključnih kanala komunikacije s klijentima u 21. veku.

Kampanje

Razvoj i vođenje konkretnih marketing kampanja je takođe jedna od usluga koje OpenLink Grupa nudi u sklopu svojih rešenja u vezi sa promocijom Vaše firme i optimizacijom svakog aspekta Vašeg javnog midža. Integrišući zaključke donesene na osnovu detaljnog istraživanja tržišta sa našim uslugama grafičkog dizajna i pisanja promo sadržaja, i uz sveobuhvatno planiranje i implementaciju marketing kampanja, osiguraćemo bolju vidljivost Vaše firme i podići Vašu konkurentnost. Detaljnim praćenjem svih parametara Vaših kampanja i primenom analitike u mogućnosti smo da vršimo korekcije u realnom vremenu i targetiramo specifične grupe korisnika koji mogu postati Vaši klijenti.

Internet marketing

U današnje vreme, firma sa lošim i nedovoljno optimizovanim web prisustvom je u znatnom zaostatku u odnosu na svoju konkurenciju. Upravljanje web prisustvom od strane OpenLink Grupe je vrlo obimno i dalekosežno rešenje koje pokriva kompletno održavanje Vaših naloga na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest), komunikaciju sa korisnicima kroz ove kanale, kreiranje i monitoring Vaših marketing kampanja, kao i analitiku u smislu detaljnog praćenja njihovog učinka, uz predloge i konkretne akcije koje se mogu preduzeti kako bi se on poboljšao.

Viralni marketing

Trend eksponencijalnog rasta i širenja koje pokazuju uspešne viralne marketing kampanje Vašoj firmi omogućava znatno povećanje brojeva konverzija i pridobijenih klijenata. Ovaj potencijal koji pružaju savremene društvene mreže i kolektivna svest Interneta možete iskoristiti na način koji Vam osigurava kompetitivnu prednost. Uz pažljivo planiranje i posebno obraćanje pažnje na psihologiju masa, kao i dobro poznatih i testiranih metoda efikasnog reklamiranja, OpenLink Grupa će zajedno sa Vama stvoriti optimalnu viralnu marketing kampanju i time višestruko poboljšati pozicijiu i vidljivost Vaše firme.

Odnosi s javnošću

Idealna strategija odnosa s javnošću obuhvata vešto i koncizno sastavljanje izjava i razumevanje potreba i razmišljanja Vaših ciljnih grupa. Radi razvijanja međusobnog poverenja s Vašim klijentima, izuzetno je važno osigurati ažurnu i kontinualnu komunikaciju. Naša rešenja koja obuhvataju primenu više kombinovanih strategija odnosa s javnošću (PR) će Vas približiti Vašim klijenatima, sprečiti potencijalnu alijenaciju i osigurati Vaš imidž kompetentne i iskrene firme s prikladnim metodama komunikacije, što dalje otvara prostor za izgradnju sistema za segmentaciju klijenata i primenu loyalty modela.