Big Data

Big Data predstavlja skup koncepata i metoda koji postaju sve važniji u svetu rastuće povezanosti, a od posebnog su značaja za lidere, s obzirom da predstavljaju moćan alat za ostvarivanje kompetitivne prednosti koju ranije nije bilo moguće postići bez ulaganja značajnih resursa.

Razvojem tehnologija za prikupljanje i obradu podataka, uz istovremeno pojeftinjenje infrastrukture neophodne za njihovo skladištenje, stvoreni su novi modeli koji se oslanjaju na prediktivnu analitiku i čija primena omogućava firmama da steknu prednost u odnosu na svoju konkurenciju — donoseći poslovne odluke koje se baziraju na realnim parametrima i budućim trendovima.

U sklopu Big Data rešenja možemo Vam pomoći na više načina.

Prikupljanje

Podaci koje ćete koristiti za analizu performansi i upoređivanje Vaše firme moraju biti kvalitetni i objektivni. Razvoj validnih strategija za prikupljanje ovih podataka je prvi korak ka uspešnoj utilizaciji big data principa, s obzirom da korišćenje malih i nekvalitetnih uzoraka može negativno uticati na uspeh Vaše firme ukoliko se na osnovu tih podataka donesu pogrešni zaključci i samim tim pogrešne poslovne odluke. OpenLink Grupa Vam nudi profesionalnu organizaciju procesa prikupljanja podataka o korišćenju Vaših servisa i usluga, o zadovoljstvu Vaših klijenata i korisnika, kao i o obrascima njihovog ponašanja i drugim relevantnim parametrima — u zavisnosti od cilja koji želite da postignete.

Skladištenje

Prikupljene podatke je neophodno skladištiti na serverima koji moraju zadovoljiti stritkne standarde u pogledu sigurnosti, brzine pristupa, redundandnosti i drugih parametara. OpenLink Grupa može razviti infrastrukturu i procedure za skladištenje prikupljenih podataka u realnom vremenu, uz redovan backup i brzinu koja neće nepovoljno uticati na dostupnost Vaših postojećih servisa. Posebnu pažnju posvećujemo procesu projektovanja i optimizacije bezbedne fail-safe arhitekture koja osigurava izolovanost Vaših podataka i onemogućuje direktne napade na baze podataka istovremeno doprinoseći optimalnom i izbalansiranom funkcionisanju hardvera i softvera.

Analiza

Ključni korak u transformaciji prikupljenih podataka i informacija u znanje je statistička obrada i detaljna analiza upotrebom novih modela koji se oslanjaju na prediktivnu analitiku. U sklopu ovog koraka, sve prikupljene podatke ćemo konsolidovati, razvrstati i strukturirati, nakon čega ćemo pristupiti procesu pronalaska korisnih zaključaka (patterns) koji mogu doprineti kvantifikaciji profila Vaših klijenata i korisnika, kao i preciznoj segmentaciji Vaših servisa i usluga. Upotrebom algoritama mašinskog učenja i poslovne inteligencije možemo doneti veoma precizne zaključke o Vašem poslovanju i ponuditi rešenja s primarnim ciljem unapređenja klijentskog i korisničkog zadovoljstva, i samim tim Vašeg profita.

Big Data predstavlja skup koncepata i metoda koji postaju sve važniji u svetu rastuće povezanosti, a od posebnog su značaja za lidere, s obzirom da predstavljaju moćan alat za ostvarivanje kompetitivne prednosti koju ranije nije bilo moguće postići bez ulaganja značajnih resursa.

Razvojem tehnologija za prikupljanje i obradu podataka, uz istovremeno pojeftinjenje infrastrukture neophodne za njihovo skladištenje, stvoreni su novi modeli koji se oslanjaju na prediktivnu analitiku i čija primena omogućava firmama da steknu prednost u odnosu na svoju konkurenciju — donoseći poslovne odluke koje se baziraju na realnim parametrima i budućim trendovima.

U sklopu Big Data rešenja možemo Vam pomoći na više načina.

Prikupljanje

Podaci koje ćete koristiti za analizu performansi i upoređivanje Vaše firme moraju biti kvalitetni i objektivni. Razvoj validnih strategija za prikupljanje ovih podataka je prvi korak ka uspešnoj utilizaciji big data principa, s obzirom da korišćenje malih i nekvalitetnih uzoraka može negativno uticati na uspeh Vaše firme ukoliko se na osnovu tih podataka donesu pogrešni zaključci i samim tim pogrešne poslovne odluke. OpenLink Grupa Vam nudi profesionalnu organizaciju procesa prikupljanja podataka o korišćenju Vaših servisa i usluga, o zadovoljstvu Vaših klijenata i korisnika, kao i o obrascima njihovog ponašanja i drugim relevantnim parametrima — u zavisnosti od cilja koji želite da postignete.

Skladištenje

Prikupljene podatke je neophodno skladištiti na serverima koji moraju zadovoljiti stritkne standarde u pogledu sigurnosti, brzine pristupa, redundandnosti i drugih parametara. OpenLink Grupa može razviti infrastrukturu i procedure za skladištenje prikupljenih podataka u realnom vremenu, uz redovan backup i brzinu koja neće nepovoljno uticati na dostupnost Vaših postojećih servisa. Posebnu pažnju posvećujemo procesu projektovanja i optimizacije bezbedne fail-safe arhitekture koja osigurava izolovanost Vaših podataka i onemogućuje direktne napade na baze podataka istovremeno doprinoseći optimalnom i izbalansiranom funkcionisanju hardvera i softvera.

Analiza

Ključni korak u transformaciji prikupljenih podataka i informacija u znanje je statistička obrada i detaljna analiza upotrebom novih modela koji se oslanjaju na prediktivnu analitiku. U sklopu ovog koraka, sve prikupljene podatke ćemo konsolidovati, razvrstati i strukturirati, nakon čega ćemo pristupiti procesu pronalaska korisnih zaključaka (patterns) koji mogu doprineti kvantifikaciji profila Vaših klijenata i korisnika, kao i preciznoj segmentaciji Vaših servisa i usluga. Upotrebom algoritama mašinskog učenja i poslovne inteligencije možemo doneti veoma precizne zaključke o Vašem poslovanju i ponuditi rešenja s primarnim ciljem unapređenja klijentskog i korisničkog zadovoljstva, i samim tim Vašeg profita.