Penetraciono testiranje
Navigacija: Home \ Portfolio \ Penetraciono testiranje

Klijenti: Narodna banka Srbije, Komercijalna banka, JP Elektromreža Srbije

Penetraciono testiranje

Vreme obuke: drugi kvartal 2015. | Rukovodilac obuke: dr Igor Franc

Osnovne informacije

Obuka u oblasti penetracionog testiranja izvedena kao in-house edukacija zaposlenih unutar odseka za informacionu bezbednost u okviru klijentske interne organizacije predstavlja detaljan i sveobuhvatan kurs koji pomaže zaposlenima da obavljaju zaduženja koja se odnose na bezbednosno testiranje internih i eksternih informacionih sistema.

S obzirom na prirodu informaciono-bezbednosnih pretnji sa kojima se klijent susreće, zaposleni su edukovani o penetracionom testiranju (eng. penetration testing) i korišćenju specijalizovanog sistemskog i aplikativnog softvera, kako bi im bilo omogućeno da u budućnosti vrše različite testove informacionih sistema i interfejsa u okviru korporativnih mreža.

Zaposleni su stekli sposobnosti i veštine u korišćenju Linux distribucija BackBox i Kali, koje obuhvataju posebno odabran set aplikacija koje su neophodne profesionalcima i ekspertima u oblasti informacione bezbednosti.