Korišćenje alata Wireshark Protocol Analyzer
Navigacija: Home \ Portfolio \ Korišćenje alata Wireshark Protocol Analyzer

Klijent: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinska vlada

Korišćenje alata Wireshark Protocol Analyzer

Vreme obuke: drugi kvartal 2015. | Rukovodilac obuke: dr Igor Franc

Osnovne informacije

Obuka za korišćenje softverskog paketa Wireshark Protocol Analyzer izvedena kao in-house edukacija zaposlenih unutar odseka za informacionu bezbednost u okviru klijentske interne organizacije predstavlja detaljan i sveobuhvatan kurs koji omogućava klijentima da određene potrebe u vezi testiranja i praćenja svoje mrežne infrastrukture vrše bez zaposlenja specijalizovanih konsultanata.

Ova obuka je imala za cilj da se zaposleni upoznaju sa korišćenjem određenih softverskih paketa čija upotreba omogućava lakšu identifikaciju bezbednosno kritičnog mrežnog saobraćaja, kao i bolje razumevanje “uskih grla” mreža i istovremeno efektivnije pronalaženje problema u njenom funkcionisanju.

Zaposleni su stekli sposobnosti i veštine u korišćenju Linux distribucije Kali Linux, upoznali se sa osnovnim pojmovima mrežnih tehnologija i naučili da koriste softvere Wireshark Protocol Analyzer i Graphical Network Simulator 3 koji koriste profesionalci u oblasti informacione i mrežne bezbednosti.