Infrastruktura za merenje temperature
Navigacija: Home \ Portfolio \ Infrastruktura za merenje temperature

Klijenti: Opštine Sremskog okruga

Infrastruktura za merenje temperature

Vreme projekta: januar – jun 2010. | Rukovodilac projekta: Miloš Jovanović

Osnovne informacije

Infrastruktura za merenje temperature je projekat razvijen za potrebe opština Sremskog okruga koji uključuje razvoj hardverske i softverske arhitekture za prikupljanje, skladištenje, obradu i praćenje podataka o prosečnoj temperaturi na različitim lokacijama na teritoriji opština.

Projekat obuhvata detaljnu analizu zahteva i mogućih prepreka prilikom planiranja i implementacije, nabavku neophodnog hardvera, razvoj protokola komunikacije kao i testiranje i optimizaciju sistema radi postizanja najboljih performansi.

Prilikom razvoja infrastrukture i sistema korišćen je veliki broj tehnologija s obzirom da je bilo neophodno povezati i optimizovati više različitih komponenti i nivoa arhitekture a istovremeno podatke i informacije prikazati na elegantan i jednostavan način.

Uloga OpenLink Grupe

OpenLink Grupa je vodila projekat od inicijalnih do završnih faza, uključujući konsultacije sa klijentima u vezi razvoja sistema, implementacije i dugoročne podrške. Nakon završetka implementacionih etapa izvršeno je testiranje i optimizacija svih čvorova sistema.

Razvijen je protokol za komunikaciju hardvera i baznih stanica, optimizovana potrošnja energije i maksimizovana stabilnost sistema, a zatim je razvijen napredni web interfejs i infrastruktura skladištenja dobijenih podataka, kako bismo omogućili klijentima prikaz u realnom vremenu, ali i prikaz istorijskih informacija s ciljem vizuelizacije trendova.

Klijentu je pružena i podrška, kako prilikom integracije sistema, tako i prilikom obuke zaposlenih koji su određeni da rukovode rešenjem, kao i tehnička asistencija prilikom procesa tranzicije.

Tok projekta

Tokom inicijalnih faza, dogovoreni je detaljan plan rada i usaglašena tehnička dokumentacija projekta. Kupljen je neophodan hardver i softver, kao i prateća infrastruktura neophodna za razvoj. Detaljno je isplanirana arhitektura kompletnog sistema i razvijeni su protokoli za komunikaciju na visokom nivou.

U fazi implementacije, napisan je softver koji detaljno prati prethodno utvrđeni plan i poštuje sve specifikacije, uz poseban osvrt na energetsku efikasnost i samoodrživost sistema. Nakon nekoliko iteracija progresivnog unapređenja, dovršena je beta verzija rešenja.

U finalnim fazama praćene su performanse u realnim okolnostima i dodatno su implementirana unapređenja na osnovu dobijenih podataka. U komunikaciji sa klijentom je utvrđena finalna funkcionalnost sistema, nakon čega je pružena podrška tokom migracije i obuka zaposlenih.