Vernam Cipher
Navigacija: Home \ Portfolio \ Vernam Cipher

Klijent: Active Solutions GmbH, Nemačka

Vernam Cipher

Vreme projekta: april – decembar 2015. | Rukovodilac projekta: Miloš Jovanović

Osnovne informacije

Vernam Cipher, poznat i kao one-time pad, je metod enkripcije koji pod ispravnim uslovima omogućuje matematički garantovanu tajnost šifrovanih podataka i nemogućnost kriptanalize bilo kakve vrste.

U saradnji sa Active Solutions GmbH, razvijen je specijalizovan sistem koji u osnovi koristi ovaj algoritam kako bi se osigurala visoka stopa sigurnosti najosetljivijih podataka. Projekat obuhvata, pored implementacije osnovne funkcionalnosti enkriptovanja, dekriptovanja i sigurnog upravljanja ključevima, detaljne bezbednosne protokole na aplikativnom nivou koji osiguravaju integritet i tajnost prenetih podataka i informacija.

Tehnologije koje su korišćene za realizaciju ovog projekta su C++ i C#.

Uloga OpenLink Grupe

OpenLink Grupa je vodila projekat od inicijalnih faza planiranja pa do završetka i faze implementacije i testiranja, uključujući i tehničku podršku klijentu tokom tranzicije.

Vernam Cipher rešenje za Active Solutions GmbH. podrazumevalo je pažljivu saradnju sa klijentom kako bi se osmislila nova arhitektura u smislu komunikacije i skladištenja poverljivih i osetljivih podataka u sklopu plana projektnog toka, kao i implementaciju alata i komponenti infrastrukture neophodnih kako bi se on sproveo.

Pružen je i detaljan plan tranzicije sa postojećih alata, softvera i protokola, kao i tehnička podrška tokom migracije kako bi se osigurao nesmetan rad povezanih sistema.

Tok projekta

Korak 1: U fazi planiranja ovog projekta sarađivali smo sa klijentom kako bismo u potpunosti razumeli potrebe i prirodu informacija nad kojima naša bezbednosna arhitektura treba da funkcioniše. U inicijalnoj fazi je izrađena detaljna dokumentacija sistema.

Korak 2: U fazi implementacije razvijene su prethodno donesene arhitekturalne odluke, uz posebnu pažnju na bezbednost od mogućih side-channel napada koji mogu da kompromituju sigurnost sistema.

Korak 3: U finalnoj fazi, preduzete su mere da se postojeća infrastruktura i tok rada unaprede kako bi se postigao neometan prelaz na novi sistem, nakon čega smo asistirali klijentu tokom procesa usvajanja novog rešenja.