Integrisani zdravstveni informacioni sistem
Navigacija: Home \ Portfolio \ Integrisani zdravstveni informacioni sistem

Klijenti: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Dom zdravlja Zemun

Integrisani zdravstveni informacioni sistem

Vreme projekta: jul – decembar 2014. | Rukovodilac projekta: dr Igor Franc

Osnovne informacije

Integrisani zdravstveni informacioni sistem omogućava zaposlenima da upravljaju velikom količinom podataka koji se odnose na osoblje i pacijente, kao i da ih statistički obrađuju radi unapređenja efikasnosti zdravstvene institucije.

Projekat izrade ovog informacionog sistema uključivao je razvoj studije s ciljem analize mogućih slučajeva korišćenja, a zatim planiranje arhitekture kako bi se oni akomodirali. Ovo rešenje je izgrađeno za potrebe i u saradnji sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” i Domom zdravlja Zemun, sa kojima je pre početka realizacije prvih faza uspostavljena komunikacija o njihovim potrebama i očekivanjima.

Uloga OpenLink Grupe

OpenLink Grupa je u sklopu ovog projekta izvršila kompletno restruktuisanje postojećeg informacionog sistema, u skladu sa najboljim industrijskim praksama, uzimajući u obzir intuitivnost korišćenja, stabilnost infrastrukture i posebno bezbednost osetljivih podataka koji se čuvaju u bazi podataka.

Po završetku razvoja i implementacije novog sistema izvršeno je penetraciono testiranje, analiza mrežnog okruženja i postavljena su bezbednosne polise, pravila i procedure pristupa.

Tok projekta

U prvoj fazi projekta testiran je postojeći sistem za upravljanje administrativnim pitanjima i na osnovu rezultata su definisana očekivanja koja projekat treba da ispuni. Uvaženi su predlozi o unapređenjima nakon čega je predstavljen detaljan plan razvoja.

U toku projekta razvijeni su moduli sistema na bazi Microsoft tehnologija i baze podataka. Klijentima je bilo omogućeno da prate sve faze razvoja kako bi analizirali trenutni napredak i sugerisali eventualne izmene. Dobrom dvosmernom komunikacijom rešenje je iterativno unapređivano.

Na kraju projekta, dostavljen je finalni proizvod, instaliran i konfigurisan neophodan softver i hardver i izvršena je migracija sa postojećeg na novi informacioni sistem, uz poseban osvrt na kontinuiranu dostupnost i nesmetano funkcionisanje tokom perioda migracije.