Seminar “Visokotehnološki kriminal i izazovi informacione bezbednosti” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu
Navigacija: Home \ O nama \ Informacije o firmi \ Društvena odgovornost \ Seminar “Visokotehnološki kriminal i izazovi informacione bezbednosti” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

OpenLink Grupa je u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu i Udruženjem studenata prava Niš 27. aprila 2015. godine organizovala jednodnevni seminar pod nazivom “Visokotehnološki kriminal i izazovi informacione bezbednosti”, sa osvrtom na zaštitu korisničkih prava i prava intelektualne svojine na Internetu.

OpenLink Grupa je u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu i Udruženjem studenata prava Niš 27. aprila 2015. godine organizovala jednodnevni seminar pod nazivom “Visokotehnološki kriminal i izazovi informacione bezbednosti”, sa osvrtom na zaštitu korisničkih prava i prava intelektualne svojine na Internetu.