Miloš Jovanović: Izvršni direktor i Predsednik
Navigacija: Home \ O nama \ Informacije o firmi \ Menadžment \ Miloš Jovanović

Rođen 23. avgusta 1991. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao i završio master na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Trenutno student master studija Međunarodnog poslovanja i menadžmenta na Midlseks univerzitetu (Velika Britanija). Završio program “Pravo, moralna i politička filozofija” na Univerzitetu Harvard (SAD). Usavršavao se u oblasti liderstva i kreativne ekonomije u Švajcarskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji. Nosilac priznanja Kraljevskog Doma Karađorđevića za izvanredni uspeh.

Rođen 23. avgusta 1991. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao i završio master na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Trenutno student master studija Međunarodnog poslovanja i menadžmenta na Midlseks univerzitetu (Velika Britanija). Završio program “Pravo, moralna i politička filozofija” na Univerzitetu Harvard (SAD). Usavršavao se u oblasti liderstva i kreativne ekonomije u Švajcarskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji. Nosilac priznanja Kraljevskog Doma Karađorđevića za izvanredni uspeh.